رزرو کنید
 • 8532735-8 0511

برخی از میهمانان ما

 • هتل قصر بسیار هتل خوبی بود هتل قصر بسیار هتل خوبی بود هتل قصر بسیار هتل خوبی بود

  لیلا حاتمی - سرویس شماره چهار

  هتل قصر بسیار هتل خوبی بود هتل قصر بسیار هتل خوبی بود

  عماد - رضایی

 • هتل قصر بسیار هتل خوبی بود هتل قصر بسیار هتل خوبی بود هتل قصر بسیار هتل خوبی بود

  یلدا زمانی - سرویس شماره دو

  هتل قصر بسیار هتل خوبی بود هتل قصر بسیار هتل خوبی بود هتل قصر بسیار هتل خوبی بود

  پژمان محمدی - سرویس شماره یک